Według Stowarzyszenia Alzheimera stwierdzono, że 6 na 10 osób z demencją będzie wędrować. Ponadto wraz z postępem choroby okresy dezorientacji mogą się pogarszać, a błądzenie może doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.